Zamość: W PWSZ rusza Legia Akademicka

10 lutego rozpoczyna się szkolenie w ramach pilotażowego programu ochotniczego szkolenia studentów Legia Akademicka.W programie tym weźmie udział 49 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

PWSZ w Zamościu została zgłoszona do wspólnego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej polegającego na rozpowszechnieniu wiedzy i umiejętności wojskowych wśród studentów i przygotowaniu ich do wykonywania podstawowych zadań w ramach drużyny piechoty.
Do Legii Akademickiej mogą należeć wszyscy chętni studenci, niezależnie od studiowanego przez nich kierunku.

Program nauczania przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych. Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku o powołanie na ćwiczenia wojskowe studenci w okresie przerwy wakacyjnej będą kierowani do wytypowanych jednostek wojskowych w celu dalszego szkolenia w dwóch modułach: podstawowym oraz podoficerskim.

W zamojskiej PWSZ chęć udziału w projekcie zgłosiło 49 studentów. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach szkoleniowych.

Koordynatorem projektu jest wykładowca na kierunku bezpieczeństwo narodowe ppłk mgr inż. Andrzej Podhorodecki.