Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sp. z o.o. dołączyła do informatora

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu (do niedawna Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu) działa od 2004 roku jako szkoła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej. Ideą jej powstania od samego początku istnienia było stworzenie placówki edukacyjnej, pozwalającej młodzieży na zdobycie gruntownego przygotowania zawodowego popartego praktyką, które pozwoli młodym ludziom na wkroczenie w życie zawodowe z pełnym przygotowaniem. W dobie otwartych granic i zmieniającej się rzeczywistości staramy się dać naszym uczniom jak najwięcej umiejętności i kształtować ich postawy aby byli dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań, które postawi przed nimi życie. Oprócz nauki zawodu, języków, kół zainteresowań oraz artystycznych pragniemy w naszej szkole propagować zdrowy tryb życia, umożliwiając naszym uczniom korzystanie z bogatego zaplecza sportowego i pomocy profesjonalnej kadry nauczycieli i trenerów. Nauka w szkole jest bezpłatna.

źródło: http://www.rzemieslnicza.pl/o-nas/