Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej

 

Więcej na:

http://msz.zam.pl/kierunki.htm

Nauka w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat w systemie semestralnym.

Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych
i pracowniach przedmiotowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacji
oraz specjalistycznego sprzętu. Zapewniamy naszym słuchaczom naukę języka angielskiego, migowego oraz informatyki.

W szkole funkcjonuje prężnie działający Samorząd Szkolny, który oprócz bieżących działań angażuje się w organizację wydarzeń cyklicznych np. Konferencja Samorządów Szkół Medycznych województwa lubelskiego. Jesteśmy również zaangażowani w pracę na rzecz wolontariatu. Kilometry Dobra 2016, „Zatańczyliśmy dla Pauliny”, Bicie rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy WOŚP to przykłady naszego zaangażowania.

Od wielu lat nauczyciele Studium prowadzą wykłady na różnych konferencjach krajowych.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem organizując w naszej placówce konferencje masażu, konferencje z zakresu wiedzy kosmetycznej jak i turnieje masażu.

Uczestniczymy w konkursach i olimpiadach, których przykładem mogą być Międzynarodowe Targi „Beauty Forum” w Warszawie, na których młodzież bierze udział w pokazach i konkursach oraz turnieje przedmiotowe takie jak turniej wiedzy farmaceutycznej i turniej masażu organizowane przez inne placówki edukacyjne, zajmując czołowe miejsca.

Nasza młodzież otrzymuje stypendia za wyniki w nauce nie tylko przyznane przez Studium ale również z ramienia Marszałka Województwa Lubelskiego.

Więcej na:

https://www.facebook.com/pages/Medyczne-Studium-Zawodowe-w-Zamo%C5%9Bciu/374957549247956

http://msz.zam.pl/aktualnosci.htm

 

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Zamość

Zamość, Partyzantów 20, tel: 084 639 29 10, msz.zam.pl/

INFORMACJA PROMOCYJNA