Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Zamość

Zamość, Partyzantów 20, tel: 084 639 29 10, msz.zam.pl/