Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość

KLASY (rozszerzenia)
Policyjna (j. angielski, wos, geografia)
Policyjna – kryminalistyka (j. angielski, biologia, chemia) !!!
Wojskowa – powietrzno-desantowa (j. Angielski, matematyka, fizyka) !!!
Wojskowa – obrona terytorialna (j. angielski, wos, geografia)
Strażacka (j. angielski, matematyka, fizyka)
Służby Więziennej (j. angielski, j. polski, wos)
Ratownika Medycznego (j. angielski, biologia, chemia)
Obsługi ruchu lotniczego (j. angielski, geografia, +2 języki na poz. podstawowym)
Straży Granicznej (j. angielski, wos, geografia)


O NAS
– największe doświadczenie na rynku
– profesjonalna kadra
– autorskie programy nauczania
– nauka strzelania
– obozy szkoleniowe
– przygotowanie sprawnościowe, psychologiczne i merytoryczne do egzaminów do służb mundurowych
– bezpłatne konsultacje maturalne
– najbogatsze specjalistyczne wyposażenie
– zajęcia poligonowe
– szkolenia zakończone certyfikatami:
— pracownik informacyjny służb ochrony
— edukacje mundurowe
— strzelectwo sportowe
— samoobrona

Nasi Absolwenci otrzymują Dodatkowe Punkty przy naborze do Służb Mundurowych

Obecnie trwa budowa Systemu Obrony Terytorialnej Kraju. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony w myśl której powstaje nowa formacja wojskowa: Wojska Obrony Terytorialnej, które liczyć będą docelowo 17 brygad, 68 batalionów i ponad 300 kompanii piechoty lekkej. Daje to realny start i możliwość rozpoczęcia kariery wojskowej dla absolwentów szkół mundurowych i członków organizacji proobronnych.

Obecny budżet MON zakłada również znaczny wzrost środków na szkolenia dla uczniów klas mundurowych co oznacza chęć zagospodarowania potencjału jaki dają szkoły mundurowe.

Podobnie sprawa wygląda w kontekście Policji – system rekrutacji daje dodatkowe punkty za ukończenie szkoły średniej w której realizowane są przedmioty z zakresu wiedzy o policji. Ponadto w trakcie nauki można przygotować się do uzyskania tytułu Instruktora Sztuk Walki co daje kolejne punkty rankingowe w procesie rekrutacji.

Podsumowując:

Podejmując naukę w CSM zyskujesz:
1. Profesjonalne przygotowanie do testów egzaminacyjnych do WP, Policji i Wojsk Specjalnych
2. Zyskujesz potrzebną wiedzę do pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej do WP
3. Otrzymujesz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do Policji
4. Przygotowujesz się do pracy w zawodach poszukujących pracowników co ma miejsce z racji rozbudowy Sił Zbrojnych i poszerzeniu ich o nową formację
5. Uzyskujesz dodatkowe kwalifikacje po specjalistycznych kursach (spadochronowy, pracownik inf ochrony)
6. Otrzymujesz dostęp do najnowszych informacji dotyczących reorganizacji WP i rekrutacji, oraz wsparcie i doświadczenie profesjonalej kadry mundurowej.

 

Liceum Ogólnokształcące
Centrum Szkół Mundurowych Zamość
ul. H. Sienkiewicza 22A, 22-400 Zamość

tel./fax 84 627 87 60

www.locsm.edu.pl
www.facebook.com/locsmz

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, H. Sienkiewicza 22A, tel: ,