Zamość: Wydział Oświaty informuje…

Wydział Oświaty podał dane dotyczące zdawalności matur w szkołach w Zamościu, egzaminów gimnazjalnych i aktualnych naborów.

Zdawalność matur w szkołach Miasta Zamość (dane OKE Kraków)

Matury nie zdało 361 uczniów zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe ( w tym w szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Zamość -251 )

Egzamin gimnazjalny (dane OKE Kraków)

Przeciętny wynik z poszczególnych części egzaminu ( szkoły Miasta Zamość)

Nabór:

  1. Przedszkola – odbywa się nabór uzupełniający II etap – wolnych miejsc 40.

  2. Szkoły Podstawowe – II etap – wolnych miejsc 100

  3. Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe – I etap potwierdzanie przez kandydatów chęci pobierania nauki w wybranej szkole.

  4. Bursy Międzyszkolne – trwa nabór I etap.