Zamość: Top Ten – faktów, których nie wiesz o…

To tytuł kampanii profilaktycznej współfinansowanej przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt realizują Zamojski Klub Karate Tradycyjnego przy współpracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość oraz Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School Zamość.

-Trudno w kilku zdaniach przedstawić zakres projektu, mamy bardzo mało czasu na jego realizację jedyne 90 dni a jego założenia są bardzo obszerne. Jest on skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W ciągu pięciu lekcji godzin wychowawczych zostanie uczniom przekazana wiedza dotycząca najistotniejszych problemów środowiska młodzieżowego. Projekt oprócz niecodziennych lekcji wychowawczych zakłada przeprowadzenie happeningu oraz konkursu z nagrodami.– mówi Adam Magryta, pedagog szkolny LO CSM Zamość i Smart School.

Jak będzie przebiegać kampania?

-Zamojski Klub Karate Tradycyjnego przy współpracy z wspomnianymi szkołami przygotuje pięć filmów współtworzonych z uczniami. Filmy zostaną rozesłane do zamojskich szkół. W pakiecie zostaną także rozesłane scenariusze godzin wychowawczych, plakaty i broszury. Szkoły, które przyjmą nasze zaproszenie zostaną włączone do kampanii i współtworzenia jej założeń. – tłumaczy Artur Szerafin z Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego.

Następnym działaniem będzie organizacja happeningu w którym wezmą szkoły objęte naszą kampanią. Happening zostanie przeprowadzony w formie sondy ulicznej dotyczącej zagadnień skupiających się na problemach współczesnej młodzieży. Ostatnim etapem jest zorganizowanie konkursu filmowego dla zaangażowanych szkół, który będzie miał na celu stworzenie własnego filmu według założeń kampanii. – dodaje Adam Magryta.

Projekt ruszył 27 września. Zakończyć ma się przed świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia tego roku.

Jaki cel chcą osiągnąć pomysłodawcy kampanii Top Ten?

Chcemy zwrócić uwagę na problemy współczesnej młodzieży, zmienić postrzeganie młodych ludzi i skierować ich uwagę na rzeczy dla nich istotne. Zaszczepić w nich idee działania i pokazać im, że oni także mogą być świadomymi uczestnikami życia społecznego. Kampania ma na celu także uświadomienie młodym ludziom, że mogą pomagać innym osobą w swoim wieku a tym samym ich wspierać. Projekt ma zmuszać do dyskusji i wymiany zdań.- wyjaśniają intencje.

Kampania nie zakłada zmuszania ich do określonych działań ani moralizowania, z którymi spotykają się na co dzień. Chcemy tylko wyznaczyć im odpowiednie kierunki i skłonić do wyciągania własnych wniosków. Na siłę nie chcemy zmieniać świata ale chcemy pokazać młodzieży na niego umiejętnie spoglądać. Dodatkowym atutem jest fakt, że filmy są tworzone i konsultowane z ich rówieśnikami.– dodają.

Pierwsze efekty kampanii mamy poznać już wkrótce. Są już bowiem gotowe scenariusze do filmów, jakie mają powstać w ramach kampanii, a zdjęcia ruszają na początku października. Aktualności na temat kampanii i filmy będzie można znaleźć na stronie projektu na Facebooku.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.