Fot. materiał nadesłany

Zamość: : „Bez barier – razem można więcej” w “mechaniku”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu (MECHANIK) przystąpił do rządowego programu „BEZPIECZNA+” i realizuje w okresie od 1 września do 29 grudnia 2017 r. projekt: „Bez barier – razem można więcej”. W dniu 27.09.2017 r. odbyła się w szkole konferencja rozpoczynająca projekt.

Głównym celem projektu jest wspólne działanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu (330 uczniów Technikum), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz Stowarzyszenia Otwarte Serca (30 uczniów) na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole, promowania aktywności uczniów, rozwijania ich umiejętności komunikacyjnych, kształtowania więzi interpersonalnych, włączenia do aktywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeciwdziałania agresji rówieśniczej, kształtowania empatii i integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

  • opracowanie programu aktywności fizycznej „Ale jazda”, obejmującego 8 godzin zajęć dla dwóch grup,
  • zakup sprzętu rekreacyjnego do przeprowadzenia konkursów sportowych i pokazów gastronomicznych,
  • przeprowadzenie kampanii społecznej “Stop uprzedzeniom”,
  • wdrożenie programu nauki wykonywania dekoracji potraw i składania serwet “Jemy też oczami”,
  • prowadzenie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
  • organizacja turnieju drużynowego jazdy na deskorolce,
  • pokaz wykonanych dekoracji potraw i składania serwet w ramach ZAMOJSKIEGO DNIA BEZ BARIER,
  • Przeprowadzenie prelekcji i zajęć dla uczniów: „Aspołeczne zachowania młodzieży”, “Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie” /Straż Miejska/, „Agresja spowodowana uprzedzeniami i stereotypami oraz dyskryminacja – skutki prawne”, „Mediacje i negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów” /Komenda Miejska Policji/, “O stereotypach i uprzedzeniach”, “Postawy wobec niepełnosprawności”, “Społeczna integracja osób niepełnosprawnych” /Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu/.

Działania w ramach projektu zostaną zakończone konferencją podsumowującą.