Zamość: Strajk w oświacie. Jak wygląda sytuacja?

Rzecznik prezydenta Zamościa, Marta Lackorzyńska-Szerafin przedstawiła sytuację związaną z ogólnopolskim strajkiem środowiska nauczycieli. Gdzie nauczyciele strajkują, a gdzie nie w Hetmańskim Grodzie?

– Dane o liczbie osób strajkujących mamy z godziny 8:00, więc sytuacja będzie się zmieniać w ciągu dnia, ponieważ  nauczyciele przychodzą do pracy w różnych godzinach, a strajk odbywa się w czasie godzin dydaktycznych. Znaczna część dzieci nie przyszła do szkół, bardzo dziękujemy rodzicom za zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się dyrektorzy.- informuje rzecznik prezydenta Zamościa.

Sytuacja wygląda następująco:

Przedszkola miejskie:

Nr 1, 5, 6, 9 praca odbywa się normalnie. W Przedszkolu nr 9 kilku nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale opieka jest zapewniona na cały czas trwania strajku (niezależnie od tego, jak długo będzie trwał).

Nr 2, 4, 10, 12, 15- nauczyciele strajkują, ale liczba nauczycieli jest wystarczająca i opieka nad dziećmi jest zapewniona.

Nr 7, 8, 13 i 14- tu sytuacja jest trudna, ponieważ do strajku przystąpiła większa liczba nauczycieli, ale opieka nad dziećmi jest zorganizowana.

Jeśli chodzi o posiłki- dzieci otrzymują je tak, jak zwykle (tak samo jest w szkołach podstawowych).

Szkoły podstawowe zapewniają opiekę dzieciom, organizują zajęcia opiekuńcze, świetlicowe.

Szkoły ponadgimnazjalne- I i III LO mają rekolekcje, w pozostałych placówkach opieka jest zapewniona.

-Szkoły mogą liczyć na wsparcie z OSiRu, ZDKu, Książnicy Zamojskiej, Muzeum- jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy tych placówek w każdej chwili mogą zorganizować na terenie szkoły zajęcia dla dzieci i młodzieży.  Ogółem- w szkołach podstawowych pracuje ponad 80 nauczycieli, podobnie jest w przedszkolach. Nie strajkują: SOSW, Bursa Międzyszkolna nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego. – wylicza Marta Lackorzyńska-Szerafin.