Zamość: Nagrody, podziękowania i listy gratulacyjne wręczone

Dzisiaj (27 października) w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zamojscy pedagodzy otrzymali nagrody, podziękowania i listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Zamościa.

W uroczystości wziął udział m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, który na wstępie swojego przemówienia nie omieszkał zacytować kultowej maksymy autorstwa Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Ponadto troje posłów z naszego regionu przekazało oficjalne listy, które odczytano w poniższej kolejności:
– w imieniu Marszałka Województwa Sławomira Sosnowskiego odczytał Marian Jaworski
– list od posła Sławomira Zawiślaka przeczytał radny Rady Miasta Zamość Szczepan Kitka
– korespondencje od posłanek Genowefy Tokarskiej i Agaty Borowiec odczytał zastępca Prezydenta Zamościa Andrzej Zastąpiło.

W sumie podczas uroczystości docenionych zostało 95 osób związanych z zamojskich szkolnictwem.

Wręczenia nagród, podziękowań i listów dokonali wicewojewoda Robert Gmitruczuk i prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Nagrody Prezydenta Miasta Zamość otrzymali:

1. Maria Bikowska – I LO
2. Joanna Blaszka – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1
3. Alicja Ciupa – ZSP nr 1
4. Barbara Cybulska – SP nr 4
5. Tomasz Marcin Czerwonka – III LO
6. Alicja Dubel – SP nr 7
7. Marta Geneja – SP nr 10
8. Magdalena Grzywalska Gnyp – ZSP nr 2
9. Maria Hałasa – III LO
10. Dorota Iwona Herc – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
11. Urszula Jaworska – II LO
12. Anna Jastrzębska – SP nr 9
13. Dorota Kowalczyk – SP nr 6
14. Dagmara Kozik – III LO
15. Bożena Kukułowicz – I LO
16. Włodzimierz Kuśmierczuk – I LO
17. Grzegorz Jarosław Lasek – SP nr 9
18. Magdalena Joanna Łagowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW)
19. Grażyna Łapińska – Przedszkole Miejskie nr 8
20. Maria Zofia Majewska – SP nr 7
21. Helena Mik – SP nr 3
22. Renata Mulawa – Przedszkole Miejskie nr 8
23. Zofia Nowak – ZSP nr 5
24. Anna Maria Ordyniec – ZSP nr 4
25. Anna Barbara Pieczniak – Przedszkole Miejskie 10
26. Magdalena Pilip – Bursa Międzyszkolna nr 2
27. Artur Plewa – SP nr 8
28. Danuta Raczkiewicz – SP nr 4
29. Małgorzata Weronika Rosołek – Przedszkole Miejskie nr 14
30. Dorota Sioma – Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)
31. Mariusz Robert Stępora – SP nr 2
32. Grzegorz Karol Swatowski – ZSP nr 3
33. Agnieszka Szewczyk – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)
34. Monika Wasilewska -ZSP nr 1
35. Bożena Wieczorek – SP nr 8
36. Edyta Zych – SP nr 10


Listy gratulacyjne dla nauczycieli szkół niepublicznych i artystycznych (bez nagrody finansowej) otrzymali:

1. Katarzyna Banach – Przedszkole „Radosna Kraina”
2. Ewa Bekier – Jaworska – I Prywatne Technikum Hotelarskie
3. Ewa Buczak – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Smart School”
4. Katarzyna Jachorek – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Smart School”
5. Dorota Jasek – Liceum Plastyczne
6. Anetta Kotlińska – I Społeczna Szkoła Podstawowa
7. Alla Lakyda – Borsuk – Szkoła Języków Obcych Bacalarus
8. Adam Magryta – LO CSM
9. Janusz Magryta – Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży
10. Agnieszka Oberda – Niepiubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo
11. Małgorzata Ostapińska – Wędzina – Katolicka Szkoła Podstawowa
12. Grażyna Piątkowska – I Społeczne Gimnazjum
13. Mirosława Podhajny – I Społeczne LO
14. Anna Podolak – Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży
15. Barbara Różańska – ZNSS „Krok za krokiem”
16. Bartłomiej Sęczawa – Liceum Plastyczne
17. Marta Szymanik – ZNSS „Krok za krokiem”
18. Waldemar Wolanin – Katolicka Szkoła Podstawowa

Podziękowania dla emerytowanych pracowników oświaty otrzymali:
1. Maria Bąk – ZSP nr 5
2. Elżbieta Brudzińska – ZSP nr 5
3. Anna Brzozowska – SOSW
4. Janina Czartkowska – Młodzieżowy Dom Kultury
5. Jadwiga Drabik – Bursa Międzyszkolna nr 1
6. Jolanta Greszta – Schab – SP nr 7
7. Urszula Gronowska – SP nr 2
8. Bożena Hadamek – Przedszkole 6
9. Magdalena Hrynkiewicz
10. Krystyna Jargieło – SP nr 8
11. Małgorzata Kiełbasa – SP nr 7
12. Bożena Kobzarenko
13. Jolanta Kościk
14. Anna Krysa – CKZiU
15. Wanda Maciejewska
16. Barbara Magdziak
17. Grażyna Paszkowska
18. Alina Paszt
19. Krystyna Pazur – II LO
20. Jolanta Rajch – SP nr 4
21. Krystyna Różańska – MDK
22. Teresa Rypulak – SP nr 8
23. Małgorzata Smolińska – SP nr 3
24. Alicja Szcześniak – SP nr 7
25. Stanisława Szcześniak – Przedszkole Miejskie nr 7
26. Wiesława Sznajdrowicz – Przedszkole Miejskie nr 1
27. Halina Ścibiorska – II LO
28. Witold Taczała – II LO
29. Dariusz Waryszak
30. Irena Wikiera
31. Jadwiga Wiśniewska
32. Elżbieta Wołos
33. Alina Wołoszczyńska – CKZiU
34. Irena Żółtak

Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek otrzymali:
1. Monika Cieślak – Przedszkole Miejskie nr 7
2. Renata Chyrchała – ZSP nr 2
3. Dorota Pintal – SP nr 10
4. Maria Sakowicz – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
5. Dorota Szewczyk – Przedszkole Miejskie nr 10
6. Tadeusz Szewczyk – CKZiU
7. Zbigniew Zienkiewicz – CKP

Głos zabrała także Monika Żur dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu, która wystąpiła w imieniu lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk.

Natomiast specjalną statuetką „Zasłużony dla Oświaty Zamościa” przyznawaną przez Prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka za osiągnięcia w nauczaniu i uzyskania sukcesów w olimpiadach przedmiotowych uhonorowano Zygmunta Kamińskiego, wieloletniego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, który niestety na uroczystości był nieobecny.
Wyjątkowym wydarzeniem było także oficjalne pożegnanie długoletniego pracownika Wydziały Oświaty zamojskiego Urzędu Miasta – Jadwigi Tor, która po 37 latach odejdzie jutro na emeryturę.
Po części oficjalnej uczestnicy mieli możliwość obejrzenia komedii „Paryż na Bosaka”, którą poprzedziła przerwa z serwisem kawowym.