Zamość: Naczelnik oczami dzieci i młodzieży


W przyszłym 2018 roku minie dokładnie wiek od odzyskanie przez Rzeczpospolita niepodległości. Tą okrągłą, piękną rocznicę w szczególny sposób chce uczcić Młodzieżowy Dom Kultury poprzez organizację specjalnego konkursu plastycznego, którego bohaterem będzie nie kto inny jak legendarny Józef Piłsudski.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie sławnych Polaków, w tym Józefa Piłsudskiego i podkreślenie jego doniosłej roli w odbudowie państwa polskiego.

Konkurs jest skierowany do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Do konkursu uczestnicy powinni przygotować prace plastyczne w dowolnym formacie nie większym niż 100×70 w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne nawiązujące do realizacji idei konkursu czyli popularyzacji wiedzy i propagowania pozytywnego wzorca nowoczesnego patrioty, postaci Józefa Piłsudskiego.

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018 ” do 15 kwietnia 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. (84) 638 44 46.

Każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło, kategorię oraz pieczątkę placówki. Dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy.

Zgłoszenia prac na konkurs może dokonać wyłącznie szkoła lub placówka – indywidualne nie będą oceniane.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
I kategoria – przedszkola;
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
III kategoria – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
IV kategoria – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami.

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej.

Niezbędne załączniki znajdują się TUTAJ