Zamość: Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w ZSP Nr 4

7 września 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu odbyło się podsumowanie realizowanych przez placówkę projektów unijnych, których celem była m.in. likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych.

W ramach dwóch projektów, tj.: „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu” realizowany w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i „Udostępnianie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13,7 Infrastruktura szkolna, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w szkole wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych zasilaną modułami fotowoltaicznymi, powstały nowoczesne sanitariaty dostosowane również dla osób niepełnosprawnych, całkowicie zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną oraz doposażono 3 pracownie kształcenia ogólnego: biologii, geografii i informatyki. Kwota przyznanego dofinansowania to ponad 540 tys. złotych, z PFRON to ponad 127 tys. cały koszt to ponad 700 tys. złotych.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk, v-ce Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Zastąpiło, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Jerzy Nizioł, Pani Iwona Osmałek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Lublina, Sekretarz Miasta Zamość Pan Marcin Grabski, Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Pani Monika Żur i starszy wizytator Pan Stanisław Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu Pani Agnieszka Kowal wraz z zastępcą, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Pan Stanisław Flis, Dyrektor MCPR Pani Halin Rycak wraz z Panią Grażyną Kot, ksiądz prałat doktor Wiesław Galant, proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.