Zamość: Akredytacja Ministra Zdrowia dla PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu otrzymała akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo.

Zamojska uczelnia spełniła wszystkie wymogi formalne niezbędne do uzyskania akredytacji, w szczególności w postaci bazy dydaktycznej oraz wyspecjalizowanej kadry, które gwarantują wysoką jakość kształcenia.

Aby rozpocząć rekrutację, wystarczy już tylko decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co po uzyskaniu akredytacji Ministra Zdrowia oraz pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest tylko formalnością. Przypomnijmy, że studia na kierunku pielęgniarstwo będą całkowicie bezpłatne.

skan