Zamość: Bezpłatne pielęgniarstwo na PWSZ coraz bliżej

Wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PWSZ w Zamościu jest uczelnią publiczną, co oznacza, że studia na tym kierunku będą bezpłatne i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Podstawą opinii PKA jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji kształcenia, programu studiów, w szczególności efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego i sposobu ich weryfikacji. Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła także warunki dydaktyczne, w jakich studia będą realizowane oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

Wniosek PWSZ w Zamościu spełnił wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. w sprawie warunków prowadzenia studiów oraz w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest niewątpliwie dużym krokiem przybliżającym PWSZ do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo. Do uruchomienia kierunku brakuje już tylko decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której uczelnia spodziewa się w najbliższych dniach. Wówczas będzie mogła zostać rozpoczęta rekrutacja na bezpłatne studia licencjackie z pielęgniarstwa. PWSZ planuje przyjąć na I rok 60 osób.