Wstrzymać oddech

4 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zamościu odbyła się wystawa pt.: „Wstrzymać oddech”, która jest zbiorową prezentacją prac uczniów, powstałych podczas warsztatów fotograficznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Nazwa projektu wzięła swoją nazwę od słów jednego z najwybitniejszych francuskich fotografów XX wieku Henri Cartier – Bressona, który często powtarzał: „Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości.”

Prezentowane fotografie są cząstkowym efektem kolejnego projektu realizowanego w ramach kilkuletniej współpracy miedzy obiema placówkami. Zdjęcia wykonane podczas zajęć fotograficznych, prowadzonych przez Panią Alinę Barańską oraz Pana Andrzeja Szumowskiego, odzwierciedlają pasję uczniów, zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności. Obrazują różnorodność postrzegania świata oraz wielorakie sposoby zapisywania otaczającej nas rzeczywistości.

Na wystawie zaprezentowano 16 prac formatu 50 x 70, których autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu: Angelika Bryk, Karol Dudziński, Wiktoria Flaszyńska, Paulina Górnik, Szymon Hawryluk, Krzysztof Kryk, Julia Mostowska, Klaudia Odrzywolska, Bartosz Pieczykolan, Jakub Pszenniak, Wiktoria Siudak, Karol Skiba, Michał Skibiński, Martyna Wityk oraz Nikola Wójtowicz.

Ekspozycję otworzył Pan Andrzej Morawski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zamościu oraz Pan Artur Oszajca Przewodniczący Rady Rodziców tejże placówki.    

Słodki poczęstunek ufundowany przez Panią Stanisławę Worytko z firmy „DAVIG”, był smakowity, kolorowy, kwitnący i zapierający dech, tak jak fotografie, które mieliśmy okazję oglądać. Wernisaż był również okazją do wręczenia pamiątkowych certyfikatów oraz zaproszeń na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w przyszłym roku szkolnym.