Dwujęzycznie i muzycznie

Rozmowa z Arturem Stępniakiem, dyrektorem  Smart School – Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum  i Dwujęzyczno-Muzycznego Przedszkola,  a od września 2017 także Dwujęzyczno-Muzycznego Żłobka.

Przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School funkcjonują grupy przedszkolne. Jak najmłodsi radzą sobie z kształceniem dwujęzycznym? Jak ono wygląda w praktyce?

-Przedszkole Smart School to w tej chwili ponad 70 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Już przed rozpoczęciem działalności szkoły wiedzieliśmy, że rozpoczynanie nauki dwujęzycznej od klasy pierwszej szkoły podstawowej to zdecydowanie za późno. Mając na uwadze naturalne predyspozycje małych dzieci do swobodnej, niewymuszonej nauki języków „obcych” (nie lubię tego słowa – stąd ten cudzysłów) postanowiliśmy rozpocząć naukę języka angielskiego na szeroką skalę już od najmłodszych lat dziecięcych. Była to bardzo trafna decyzja, ponieważ po ponad pięciu latach nauki widzimy, że nasi przedszkolni absolwenci w klasie pierwszej szkoły podstawowej „starują” z całkiem innego poziomu znajomości języka angielskiego. Są już gruntownie przygotowani do bardziej sformalizowanej nauki w systemie dwujęzycznym, świadomi swoich umiejętności i zmotywowani do dalszego rozwoju.

A w praktyce nauka dwujęzyczna w przedszkolu to oczywiście przede wszystkim zabawa z językiem angielskim, podczas której nauczyciele w naturalny sposób zaznajamiają dzieci z podstawami języka angielskiego przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod i środków dydaktycznych. A jest to możliwe dzięki nietuzinkowemu rozwiązaniu organizacyjnemu polegającemu na przydzieleniu do każdej grupy przedszkolnej oddzielnego, „dedykowanego” do tej grupy, nauczyciela języka angielskiego, który spędza z dziećmi minimum 15 godzin tygodniowo. Podczas tego czasu język angielski nie jest uczony – on po prostu się „dzieje”, czyli używany jest w swobodnej komunikacji z dziećmi, podczas zabaw dowolnych i sterowanych, wybranych elementów edukacji przedszkolnej, posiłków, czy spacerów i czasu spędzanego na placu zabaw.

Od września planujecie w Smart School otworzenie dwujęzyczno-muzycznego żłobka – skąd ten pomysł?

-To pomysł nie tyle nasz, co rodziców starszych dzieci uczęszczających do Smart School. To oni byli inicjatorem otwarcia żłobka, do którego chcieliby zapisać swoje najmłodsze dzieci. Stanęliśmy na wysokości zadania i rzeczywiście od września tego roku planujemy otwarcie grupy żłobka. Oczywiście będzie to żłobek dwujęzyczny. Już od najmłodszych lat damy naszym podopiecznym najlepszy z możliwych start w naukę języka angielskiego. Dzieci w naszym żłobku, podobnie jak w przedszkolu i szkole, będą każdego dnia „otoczone” przez dwa języki, co sprawi, że naturalnie będą rozwijały się dwujęzycznie. Oprócz tego, postanowiliśmy połączyć naukę języka angielskiego z ogólnym rozwojem muzycznym.

– Połączenie nauki języków i muzyki – dosyć ambitne….

-Słuszność łączenia nauki języka i muzyki jest od dawna potwierdzona przez metodyków. Podjęliśmy więc współpracę z Akademią Rozwoju Talentu Violinki. Zajęcia muzyczne Pre-Twinkle prowadzone są w formie śpiewanek i rytmiczanek, są wykonywane w ruchu i kierowane bezpośrednio do dzieci. Oparte są one na metodzie Suzuki. W trakcie zajęć dziecko odczuwa muzykę przez ruch, kontakt z instrumentami, nagraniami, muzyką wykonywaną na żywo. Muzyka rozwija pracę mózgu, uczy koncentracji, jest formą komunikacji i wyrażania emocji i jest wspaniałym uzupełnieniem nauki języków, szczególnie we wczesnych etapach rozwoju. Wielokrotne powtarzanie rytmów, słów, śpiewanie w języku polskim i angielskim staje się dla dziecka jego naturalnym środowiskiem. To gwarantuje jego harmonijny rozwój. Dlatego od września tego roku wszyscy podopieczni naszego żłobka i przedszkola będą regularnie uczestniczyć w specjalnie zaprojektowanych przez ART. Violinki i Smart School zajęciach łączących ideę edukacji dwujęzycznej i rozwoju muzycznego.

-Jakie korzyści mogą odnieść dzieci z nauczania dwujęzycznego?

-Edukacja dwujęzyczna niesie za sobą wiele dobrodziejstw dla rozwoju dziecka. Po pierwsze, wpływa korzystnie na rozwój inteligencji językowej, dzięki czemu uczeń lepiej orientuje się nie tylko w zagadnieniach języka obcego, ale również języka ojczystego. To z kolei pełni rolę niejako stymulatora wszechstronnego rozwoju ucznia. Następną mocną stroną edukacji bilingwalnej jest traktowanie języka obcego na równej płaszczyźnie z językiem ojczystym jako naturalnego narzędzia przekazywania wiedzy i środka komunikacji – język obcy stanowi wówczas narzędzie do osiągnięcia danego celu, a nie cel sam w sobie. Jak dowodzą badania naukowe, proces nauki języka przebiega szybciej i skuteczniej w przypadku, gdy język ten służy jakimś określonym celom, niezwiązanym z samym przyswajaniem języka. Materiał dydaktyczny przyswajany jest zatem w dwóch językach, dzięki czemu jest utrwalany, a kompetencje językowe są stale ćwiczone. Proces samego nauczania języka natomiast jest w wysokim stopniu zindywidualizowany.

– W jaki sposób można zapisać dziecko do Smart School?

-Jest wiele sposobów. Przede wszystkim, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia nas. Co piątek w godz. 9-16 do końca maja zapraszamy rodziców i dzieci na dzień otwarty pt.: „Zwykły Dzień w Niezwykłej Szkole”. Zapraszamy też do wizyt każdego innego dnia – jesteśmy zawsze gotowi na oprowadzenie, udzielenie informacji i odpowiedzenie na wszystkie nurtujące rodziców pytania. Zapraszam też na naszą stronę internetową – można tam znaleźć wszystkie informacje dotyczące naszej oferty i zasad rekrutacji – oraz do kontaktu telefonicznego.

W tej chwili prowadzimy nabór do żłobka, grupy 3-latków, klasy pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Posiadamy też pojedyncze wolne miejsca w innych grupach, czy klasach.

-Poprzedni rok był dla Państwa chyba sprawdzianem. 5 lat działalności i pierwszy egzamin państwowy…

-Tak, przyznam, że wszyscy, ja, pani prezes Agnieszka Macek i nauczyciele bardzo przeżywaliśmy te 5 lat. Wiedzieliśmy, że projekty wychowawczo-edukacyjne, na których oparliśmy nasz rozwój są skuteczne, ale obawa zawsze pozostawała. Nie było łatwo. Słyszeliśmy, że nasza szkoła jest eksperymentem, że robimy z dzieci króliki doświadczalne, że nie przetrwamy… Egzamin szóstoklasisty potwierdził wszystkim, że idziemy w dobrym kierunku, że praca, kreatywność i zaangażowanie przynoszą efekty. Wysoki wynik egzaminu oraz to, że napisaliśmy go najlepiej ze wszystkich szkół w Zamościu dodało nam odwagi i wiary w fakt, że zmiany nie są straszne, a często mogą przynieść wiele korzyści. Dumni jesteśmy też, że w naszych murach kształci się 200 dzieci, a zaczynaliśmy od 32. Mamy nadzieję, że udowodniliśmy, iż w obliczu tak szybko zmieniającego się świata, innowacyjny model edukacji jaki zastosowaliśmy pomoże naszym absolwentom bez obaw przekraczać granice. Nie tylko państwowe. Edukacja powinna stale ewoluować tak jak świat. Dlatego też stale, aczkolwiek bez wyraźnych rewolucji, wprowadzamy różne projekty: 5 lat temu Szachy, teorię H. Gardnera, później Kuchcikowo, Smartowe Czytanki, Wielojęzyczność (od 1 klasy SP drugi język obcy, od 1 GIM/7SP trzeci język obcy), a rok temu Wielokulturowość…

-Dziękuję za rozmowę.

-Dziękuję. Zapraszamy do Smart School.