Szkolenie kierowców – konserwatorów

W dniach 09-11 kwietnia w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu zostało zorganizowane szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie ukończyło 14 strażaków z terenu gmin powiatu zamojskiego. Zajęcia dydaktyczne realizowali zamojscy strażacy.

Tematyka szkolenia była dość obszerna i obejmowała następujące zagadnienia:

  • bhp podczas działań ratowniczych i ćwiczeń,
  • prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego,
  • charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych,
  • zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawienia samochodów pożarniczych,
  • zasady eksploatacji: agregatów prądotwórczych; hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych; ratowniczego sprzętu mechanicznego; autopomp i motopomp pożarniczych; sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • obsługi technicznej samochodów pożarniczych.

Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym oraz sprawdzianem praktycznym. Na zakończenie st. bryg. Jasek Sobczyński komendant miejski PSP w Zamościu, wręczył uczestnikom szkolenia stosownie zaświadczenia, jednocześnie podziękował druhom OSP za poświęcony czas na podnoszenie swoich kwalifikacji. To już kolejne szkolenie skierowane do strażaków OSP, przeprowadzone w ostatnim czasie przez zamojską komendę. Działania te wpływają wydatnie na podniesienie potencjału operacyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tym samym na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Oficer Prasowy Komendy Miejskiej PSP, mł. bryg. Andrzej Szozda