Zamość: Ślubowanie kadetów “Mundurówki”

16 kwietnia przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego pierwszoklasiści Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Zamość złożyli uroczyste ślubowanie. Wydarzenie połączone było z nadaniem stopni szkolnych.
 

Nim kolejni absolwenci LO CSM Zamość odebrali świadectwa ukończenia szkoły ich młodsi koledzy z pierwszych klas oficjalnie zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej. 16 kwietnia (wtorek) w obecności przedstawicieli Wojska Polskiego i służb mundurowych oraz rodzin pierwszoklasiści wypowiedzieli słowa ślubowania. Złożyli je na sztandar, jaki szkoła otrzymała od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość. Uroczystość powiązana była z nadaniem stopni młodszego kadeta i kadeta LO CSM Zamość. Są to stopnie, jakie otrzymują należący do szkoły uczniowie po pierwszym semestrze nauki. 
 
Rangę wydarzenia podniosła obecność reprezentantów parlamentu i formacji mundurowych. W uroczystości udział wzięli poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, który jest jednocześnie prezesem ŚZŻAK – Okręg Zamość, st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, ppłk Wojciech Witek – komendant WKU w Zamościu, mjr Radosław Krawiec z 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu, mjr Wojciech Brykner i ppor. Andrzej Nowosad z 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu, mł. insp. Andrzej Mioduna – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, kpt. Piotr Rypina z Zakładu Karnego w Zamościu, Agnieszka Biernacka – kierownik Klubu Batalionowego w Zamościu, Monika Bednarczuk ze Straży Miejskiej w Zamościu.
 
Uroczystość zakończyła defilada w wykonaniu uczniów zamojskiej “Mundurówki”.