Sukces „Zamojskiego Ekonomika” w rankingu regionalnym Perspektywy 2018

Już po raz XX Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła ranking techników i liceów w kraju i regionie. Technikum Nr 1 w Zamościu w Rankingu Regionalnym PERSPEKTYWY 2018 zajęło 25 miejsce wśród szkół tego typu w województwie lubelskim uzyskując 45,98 / 100 pkt., a pierwsze wśród techników kształcących na terenie miasta Zamościa.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Technikum Nr 1 w Zamościu w ubiegłym roku zajmowało 32 miejsce, w powyższym rankingu, wśród szkół techników  znajdujących się  terenie województwa lubelskiego z liczbą pkt. 39,39.

Dlaczego Ekonomik awansuje w Rankingu Perspektywy?

W Technikum Nr 1 w Zamościu panuje szczególna atmosfera nauki i uczenia się. Nauczycieli i uczniów łączy odpowiedzialność, radość uczenia i chęć zdobywania wiedzy. W szkole pracują nauczyciele z pasją. Pomagają uczniom odkrywać swoje zdolności, rozwijać i wykorzystywać je w kolejnych etapach edukacji i/lub w pracy zawodowej. Uczniowie otrzymują różne propozycje kształcenia na lekcjach, zajęciach dodatkowych, wyjazdach edukacyjnych, w które chętnie się angażują. Często to właśnie uczniowie inicjują działania, a nauczyciele pomagają realizować im marzenia.

 Ponadto Szkoła pozyskuje środki unijne dzięki, którym:

  • tworzy nowoczesne pracownie wyposażone w najlepszej jakości sprzęt specjalistyczny do nauki w 10 zawodach, w których kształci,
  • organizuje staże i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli na terenie Europy (Niemcy, Austria, Wielka Brytania) i Polski,
  • rozwija zdolności uczniów: m.in. zajęcia z robotyki, fotografii, filmu,
  • pozwala zdobyć dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.

W gronie najlepszych 50 szkół województwa lubelskiego XX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 znalazły się jeszcze dwie szkoły z Zamościa Technikum Nr 2 – 45 miejsce i  Technikum Nr 3 – 48 miejsce.

RANKING TECHNIKÓW 2018 – LUBELSKIE