Lublin: Debaty oksfordzkie w województwie lubelskim z Brukselą w tle

Spory można i należy rozstrzygać w sposób, który jest oparty o wartości etyczne, poszanowanie drugiego człowieka oraz prawdy i na fundamencie rzetelnej wiedzy.

Poprzez projekt chcemy udowodnić, że debatowanie może być sztuką, a uczestnicy debaty publicznej mogą darzyć się szacunkiem stosując się do jasnych i określonych reguł. Debatowanie to nie tylko kunszt pięknego przemawiania, co często wynika z predyspozycji, lecz także umiejętność słuchania – także osób o odmiennych poglądach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie europejskich debat oksfordzkich, w ramach III edycji projektu pt.”Team Europe & the Art Of Debate” przeznaczonego dla studentów z województwa lubelskiego. W projekcie równolegle uczestniczy Lublin i Poznań, tym samym zostały wyróżnione jedynie dwa województwa, z których mogą uczestniczyć studenci. Realizatorem, projektu jest Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS we współpracy z Wydziałem Politologii UMCS oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (organizatorem).

Celem europejskiej debaty oksfordzkiej, jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz promocja wysokich standardów debaty publicznej. Projekt ma na celu stworzenie młodym ludziom warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem strony o odmiennych poglądach, a także racjonalnego argumentowania swojego stanowiska. Aktywny udział studentów jako uczestników drużyn debatanckich (a także pośredni – jako publiczność), wspomaga również empatię oraz umiejętność pracy zespołowej.

O wartości debaty oksfordzkiej jako skutecznego narzędzia przyswajania wiedzy świadczy nie tylko wzrost zainteresowania wykorzystywaniem tego narzędzia w procesie dydaktyki przez nauczycieli, lecz także fakt, iż sami studenci dostrzegają zalety debaty jako część przygotowania ich do życia publicznego.

Udział w debatach składać się będzie z dwóch etapów:

  • turniej eliminacyjny: 21 marca 2018 r.;
  • debata finałowa: 25 kwietnia 2018 r.

Oba etapy odbędą się na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do każdej z drużyn zostanie przydzielony mentor, który będzie służył wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

By wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz rejestracyjny (formularz zostanie otwarty 15 marca 2018 r. o godz. 8:00 i będzie czynny do 18 marca do godz. 23:59). Udział w turnieju mogą wziąć tylko cztery drużyny + jedna rezerwowa.

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane drużyny otrzymają drogą mailową stosowną informację wraz z harmonogramem debat oraz tezami, tuż po zakończeniu rekrutacji.

Zwycięska drużyna zdobędzie główną nagrodę, którą jest wyjazd studyjny do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli (ufundowaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie) oraz otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (ufundowaną przez koordynatora projektu), przeznaczoną na pokrycie kosztów uczestnictwa drużyny zwycięskiej w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich – AMPDO, które odbędą się w maju 2018 r. w Krakowie.

Koordynator projektu

Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak

 

Zastępcy:       

Dr Grzegorz Gil  ,  Dr Damian Szacaw