Region: PGE Dystrybucja wesprze szkolnictwo zawodowe

PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego.Podczas lubelskich Targów Edukacyjnych w Lublinie podpisane zostały porozumienia pomiędzy PGE Dystrybucja a szkołami zawodowymi z województwa lubelskiego.
 
W wydarzeniu wziął udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zapaść szkolnictwa zawodowego i olbrzymi deficyt fachowców różnych branż na rynku pracy. Dziękując prezesowi PGE Wojciechowi Lutkowi za podjęte działania wojewoda podkreślił, że „to jest rzecz absolutnie konieczna, potrzebna jak tlen w powietrzu”.
 
Wojewoda zaznaczył też, jak bardzo istotna jest promocja szkół branżowych oraz zachęcanie młodzieży do kształcenia kierunkowego i zdobywania zawodu. Zdaniem wojewody Polska, tu i teraz, potrzebuje fachowców, a polski rynek jest otwarty na osoby posiadające określone umiejętności. Firmy takie jak PGE są wzorem dla innych przedsiębiorstw, które promują szkolnictwo zawodowe i wspierają czynnie szkoły zawodowe po to, by ich oferta edukacyjna była jeszcze bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi i zdecydowanie jeszcze lepiej przystosowywała ich do rynku pracy.
 
Obecni na uroczystości dyrektorzy reprezentowali szkoły z większości obszaru działania PGE Dystrybucja. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły się szkoły z województwa lubelskiego, gdzie siedzibę ma PGE Dystrybucja: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Zawarte porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują strony do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 
Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, staże i praktyki, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru technicznych zawodów.