Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczu Łukowskim

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Zarzecz Łukowski, 54, tel: 257963049, www.zarzecz.gminalukow.pl