Przedszkole i Żłobek Ziarenko

W naszym przedszkolu i żłobku na zdrowie, sport i sztukę stawiamy”

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Ziarenko” to nowoczesna placówka oświatowa, która powstała w 2016 r. Tworzy ją zespół wykształconych, zaangażowanych nauczycieli i opiekunów, specjalistów i instruktorów dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w placówce. Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata sportu, przyrody, tańca, muzyki występowania na scenie doskonale rozumiejąc potrzeby każdego dziecka. Motywacja dzieci do rozwijania zanteresowań i swoich pasji w połaczeniu z nauką dzieci zdrowego stylu życia z całą pewnością przyniesie w przyszłości wymierne rezultaty w dorosłym życiu naszych wychowanków. Cele wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze realizowane są atmosferze szacunku, bezpieczeństwa miłości i życzliwości.

Nasi specjaliści nie tylko troszczą się o prawidłowy rozwój dzieci, ale również służą pomocą i radą rodzicom. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania jak również angażują rodziców do pracy na rzecz placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Nasza placówka:
1.rozwija w dzieciach wiarę we własne możliwości, rozwija optymizm i poczucie własnej wartości, by dzieci radziły sobie zarówno z sukcesami jak i porażkami,
2. zapewnia dzieciom przyjazną i bezpieczną atmosferę nauki i zabawy troszcząc się o ich zdrowie psychiczne i fizyczne,
3. jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom i otwartą na ich potrzeby,
4. w codziennej pracy ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości,
5. umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole,
6. proponuje zajęcia stwarzające warunki do rozwijania indywidulanych umiejętności dzieci i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych,
7. umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych,
8. umożliwia rodzicom skorzystanie z pomocy psychologa i logopedy,
9. integruje społeczność placówki,
10. przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji,
11. traktuje rodziców jak partnerów uczestniczących w życiu placówki,
12. zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną,
13. uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
14. promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku,
15. stosuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące wysoką jakość pracy przedszkola.

O naszej placówce

Placówka zlokalizowana jest blisko centrum miasta w dzielnicy Nowe Miasto przy ulicy Lwowskiej 19. Mieści się w wolno stojącym, zabytkowym, dużym budynku, w którym znajduje się 7 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, salę gimnastyczną, hol, 2 szatnie, wózkownie, gabinet do prowadzenia zajęć logopedycznych i spotkań indywidualnych z psychologiem, gabinet dyrektora, plac zabaw, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
Na parterze budynku są grupy żłobkowe oraz szatnie dla dzieci natomiast na I piętrze grupy przedszkolne.

Oprócz sal dziecięcych w placówce znajduje się sala gimnastyczna, w której wychowankowie placówki bawią się z wykorzystaniem interaktywnego dywanu, odbywają zajęcia z rytmiki, judo, tańca towarzyskiego jak również uczestniczą w uroczystościach odbywających się w Przedszkolu i Żłobku “Ziarenko

 

W celu stworzenia miłej i ciepłej atmosfery wszystkie pomieszczenia są bardzo kolorowe, udekorowane pracami dziecięcymi oraz dekoracjami przygotowanymi przez kadrę zatrudnioną w placówce. Posiadamy nowoczesny plac zabaw, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych (różnego rodzaju drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki itp.).
Budynek i plac zabaw znajdują się na terenie ogrodzonym.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 17.30.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 roku życia, natomiast do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od roku do 2,5 lat. Rodzice wraz dziećmi mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych w placówce. Jest to czas wspólnych zabaw, budowania więzi i poczucia bezpieczeństwa dziecka w nowym miejscu.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra, posiadająca kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach, jak również logopeda psycholog, dietetyk.

Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci

Wychowankowie Niepublicznego Przedszkola i Żłobka “Ziarenko” uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego i hiszpańskiego, zajęciach z rytmiki oraz dodatkowych zajęciach, które rozwijają ich zainteresowania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

 

W celu zapewnienia wychowankom naszej placówki wszechstronnego rozwoju Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Ziarenko” nawiązało współpracę z:
1. – Uczniowskim Klubem Judo „Legion” Zamość, w ramach której w naszej placówce prowadzone są zajęcia judo. Trenerem naszych wychowanków jest Pan Bartłomiej Wach sportowiec i trener, dla którego judo to pasja i tą pasję Pan Bartłomiej Wach stara się zaszczepić w swoich podopiecznych.
Warto wspomnieć, że Pan Bartłomiej Wach jest drugim pokoleniem trenerów judo w Zamościu. Prekursorem zajęć judo w Zamościu był Pan Zbigniew Wach, którego podopieczni odnieśli sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

2. Szkołą Tańca Myka, w ramach której dzieci z naszej placówki uczestniczą w zajęciach z tańca towarzyskiego rozbudzając w sobie pasje taneczne bawiąc się przy tym i wyzwalając pozytywne emocje.

3. ze Stokiem Narciarskim Szopowe, gdzie nasi wychowankowie uczą się jeździć na nartach pod nadzorem instruktora.

Nasi wychowankowie mają również możliwość poznawania tajników otaczającej rzeczywistości na zajęciach z majsterkowania, na których przestaje być dla nich tajemnicą jak powstaje para, czy jak połączyć kabelki by zaświeciło serce, a robot zaczął chodzić.

Zdrowie naszych wychowanków

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Ziarenko” dba również o zdrowie naszych wychowanków.
Opiekę medyczną nad dziećmi roztoczyli specjaliści z Centrum Medycznego Dermedica w Zamościu.
Zarówno dzieci z naszej placówki jak i rodzice mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji pediatry, alergologa, dermatologa, ortopedy, lekarza chorób zakaźnych i innych specjalistów.
W ramach współpracy nawiązanej z CM Dermedica zespół fizjioterapeutów i lekarzy rehabilitacji przygotował program korekcji wad postawy, którym są objęci nasi wychowankowie.
Z uwagi na duże znaczenie profilaktyki zdrowotnej, która przynosi największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dzieci, ponieważ zapobiega zaburzeniom we wszystkich sferach zdrowia organizmu, w naszej placówce dzieci mają okazję poznać zasady zdrowego odżywiania, które przekazuje im dietetyk podczas comiesięcznych spotkań.

Dzieci z naszej placówki z alergią pokarmową mają zapewnioną dietę polegającą na wykluczeniu z jadłospisu produktów powodujących alergię.

Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci – „Cała Polska czyta dzieciom”

W ramach ogólnopolskiej akcji – Cała Polska czyta dzieciom – Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Ziarenko” nawiązało współpracę z ze szkołami i bibliotekami z terenu Miasta Zamościa, które w ramach współpracy rozbudzają w dzieciach zainteresowania czytelnicze.
1. Współpraca z Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu, w ramach której dzieci z gimnazjum będą czytać wychowankom Przedszkola książki oraz prezentować inscenizacje, pobudzając tym samy w dzieciach zainteresowania czytelnicze.
2. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu, w ramach której w Przedszkolu odbędą się zajęcia z bajkoterapii.

Poznawanie sztuki i świata przyrody

Obcowanie ze sztuką to jeden z ważnych aspektów w rozwoju dzieci. Realizacja tego aspektu pracy naszej placówki odbywa się między innymi poprzez współpracę z Liceum Plastycznym im. Bernanda Morando w Zamościu. Zaczarowany świat rzeźb i obrazów, nasi wychowankowie poznają dzięki uprzejmości kadry nauczycielskiej Liceum Plastycznego.

Niepubliczne Przedszkole i Żlobek “Ziarenko” nawiązało również współpracę z Fundacją dla Zwierząt TECTUM, w ramach której nasza placówka stała się opiekunem motylarnii w zamojskim ZOO.

 

POCZĄTEK PRZYGODY W ZIARENKU

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

NASZE DZIECI POZNAJĄ PRZYRODĘ I OPIEKUJĄ SIĘ MOTYLAMI W ZAMOJSKIM ZOO

ROZWIJAMY PASJĘ

ROZWIJAMY WYOBRAŹNIĘ

UCZENIE SIĘ PRZEZ ZABAWĘ

Podsumowując
Zapisując dziecko do naszej placówki możesz być spokojny, że twoje dziecko:
1. ma zapewnioną profesjonalną opiekę pedagogiczno – psychologiczną i logopedyczną,
2. jest bezpieczne,
3. wszechstronnie się rozwija w miłej i przyjaznej atmosferze,
4. spędza aktywnie czas z uwzględnieniem jego prawidłowego rozwoju oraz potrzeb i możliwości,
5. odkryje – z nasza pomocą – swoje indywidualne zdolności i zainteresowania zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,
6. będzie przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
„Ziarenko” w Zamościu
ul. Lwowska 19
22 – 400 Zamość
Tel. 782 91 81 71
www.ziarenko.info
Fb: ziarenko.zam

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

Zamość

Zamość, ul. Lwowska 19, tel: 782 91 81 71, UCZENIE SIĘ PRZEZ ZABAWĘ www.ziarenko.info

INFORMACJA PROMOCYJNA