Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat puławski

Baranów, Szkolna 2, tel: 818834965,