Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Rejowiecka 76, tel: 825656927, zsp3chelm.pl