Zespół Szkół w Urszulinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Urszulin, Szkolna 23, tel: 825713010, www.zsurszulin.vipower.pl