Zespół Szkół w Siedliszczu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Siedliszcze, Szkolna 64, tel: 825692270, www.siedliszcze.lublin.pl