ZESPÓŁ SZKÓŁ W SAWINIE

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Sawin, BRZESKA 14, tel: 825673010, zs-sawin.pl