Zespół Szkół w Krzywdzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Krzywda, Osiedlowa 5, tel: 257551088, www.spkrzywda.republika.pl