Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Szczebrzeska 102, tel: 846392027, www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl