Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Radzyńska 5, tel: 817413703, www.zso1.lublin.pl