Zespół Szkół Odzieżowo- Włókienniczych w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Spokojna 10, tel: 815324116, www.zsow.lublin.pl