Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Puławy

Puławy, Polna 18, tel: 818863821, www.zs1.pulawy.pl