Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa w Ulanie-Majoracie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Ulan-Majorat, 53, tel: 833518085, gimulan.zkwadrat.pl