Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Reformacka 13, tel: 825652706, zsgih.chel.pl