Zespól Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Al.Racławickie 7, tel: 814421920, www.kleeberg.lublin.pl