Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat włodawski

Korolówka-Osada, 3, tel: 825717220, www.zsr-korolowka.pl