Zespół Oświatowy w Starej Prawdzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Stara Prawda, 1, tel: 257970028, www.staraprawda.stoczeklukowski.pl