Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat tomaszowski

Łaszczów, Chopina 8, tel: 846611033, www.zsp.laszczow.pl