Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Akademia Umiejętności

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lubartów

Lubartów, Lubelska 68, tel: 509313021, www.fau.edu.pl