Zakład Doskonalenia Zawodowego

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Łuków

Łuków, Kwiatkowskiego 4, tel: 257972088,