Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Peowiaków 3, tel: 846392258, www.zdz-zamosc.pl