Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Radzyniu Podlaskim

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Radzyń Podlaski

Radzyń Podlaski, Sitkowskiego 2a, tel: 833527600,