Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Wojsławicka 8a, tel: 480825603101,