Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Zamojska 47, tel: 815318556,