Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Lublin

Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, tel: 815375100,