Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Zamiejscowy w Puławach

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Puławy

Puławy, 4 Pułku Piechoty WP 18, tel: 818874949,