Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Parczew

Parczew, Harcerska 8, tel: 833543768, www.zdz.lublin.pl