SZKOŁY “LIDER” W ZAMOŚCIU

Szkoła posiada 2 pracownie fryzjerskie (m. in. nowoczesny sprzęt stanowiskowy, sauna na włosy, klimazon), pracownię gastronomiczno-hotelarską (recepcja, pokój hotelowy z łazienką, kuchnia z pełnym wyposażeniem), pracownię komputerową, 2 sale multimedialne, 2 sale TV.

Posiadamy wielkie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę (wieloletnia praktyka nauczycieli dyplomowanych) oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Szkoła jest mała i bezpieczna. Pracujemy na jedną zmianę.
Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w obiektach zamojskiego OSiR-u (hala, boiska, siłownia, lodowisko).
Zapewniamy odbycie praktyk zawodowych (zamojskie hotele, restauracje, salony fryzjerskie).
Współpracujemy z pracodawcami w ramach dualnego kształcenia zawodowego („Luneta”, „Aspirant”).
Dodatkowo zapewniamy zajęcia: wyrównawcze, pozalekcyjne, przygotowujące do matury.
Uczniom klas pierwszych użyczamy tablety do nauki i rozrywki.
Nauka w naszych Szkołach jest całkowicie bezpłatna.
Nie pobieramy czesnego, wpisowego, ani żadnych wpłat na Rade Rodziców,
czy opłat za świadectwa.
Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie – na zasadzie użyczenia – zestaw podręczników do każdej klasy.

TYM SAMYM – DOBRE SZKOŁY? … PO PROSTU LIDER.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):
a) dla absolwentów ZSZ – 4 semestry;
b) dla absolwentów gimnazjum (szkoły podstawowej) – 6 semestrów.

Szkoła Policealna dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):
a) technik bhp – 3 semestry;
b) technik geodeta – 4 semestry;
c) technik turystyki wiejskiej – 4 semestry (uwaga! zapewnia rozliczenie dotacji unijnej);
d) florysta – 2 semestry;
e) opiekunka środowiskowa – 2 semestry.

Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „LIDER” (bezpłatna):
a) technik masażysta – 4 semestry;
b) opiekun medyczny – 2 semestry.

TYM SAMYM – DOBRE SZKOŁY? … PO PROSTU LIDER.

 

 

 

 

 

 

Stopień

Szkoła policealna, Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, PARTYZANTÓW 21, tel: ,