Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Pogodna 52, tel: 817441539, www.cku2.pdg.pl